ABOUT PAL

 

    噪音振動量測服務

    

      貝爾聲學科技提供最豐富的噪音振動量測服務,無論是依據國際標準、國家標準、

       業界標準、或是各類標章要求的測試規範,我們都有豐富的測試經驗來為您服務。

       主要的服務項目包括:

 

      聲壓量測 more

 

      聲功率量測 more

 

         聲音品質量測 more

 

      振動量測 more

 

     噪音標準制定諮詢 more